Home Posts tagged i Stand With Quaden
சமூகம்

குவாடன் பெய்லஸ் #iStandWithQuaden

ஆஸ்திரேலியாவின் பிரிஸ்பேன் நகரத்தைச் சேர்ந்தவன் குவாடன் பெய்லஸ் எனும் இந்தச்சிறுவன். எலும்பு வளர்ச்சி குறைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவன். இதனால் தலை பெரியதாகவும் உயரம் குறைவாகவும் இருக்கிறான். இந்திய சமூகம் போன்று சமச்சீரற்ற வளர்ச்சி. அவன் படிக்கும் பள்ளியில், இங்கு பார்ப்பனர்கள் சூத்திரர்களையும், Continue Reading