Home Posts tagged வாசிப்பின் அரசியல்
இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

வாசிப்பின் அரசியல் – கமலாலயன்

“வாசிக்கத் தெரிந்த கரங்களுக்குத்தான் ராகம் பிடிபடுகிறது… நேசிக்கத் தெரிந்தவர்களுக்குத்தான் என் நெஞ்சம் புரிகிறது… உனக்கெங்கே புரியப்போகிறது”Continue Reading