புத்தகம் பேசுது‍

புத்தகம் பேசுது‍

தமிழில் புத்தகங்கள் குறித்து வெளியாகும் குறிப்பிடத் தகுந்த இதழான ‘புத்தகம் பேசுது’ நமது வலைப்பக்கத்தில் தொகுக்கப்படுகிறது. சிறந்த புத்தக அறிமுகங்கள், எழுத்தாளர்களின் பேட்டிகள், புதிய அறிமுகங்கள் என ஒவ்வொரு மாதமும், தனது உள்ளடக்கத்தால் நம்மை பரவசப்படுத்தவுள்ளனர்.

2013 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாத இதழின் சில கட்டுரைகளுக்கான சுட்டிகள் கீழே…

புத்தகம் பேசு‍து‍ டிசம்பர் மாத இதழ், 2013

தலையங்கம்

நூலகத்துறையும் நூதனக் கொள்ளையும்!

கட்டுரை

குழந்தைகள் ஏறிச் செல்லும் படிப்பு ஏணி!

புத்தக அறிமுகம்

இராட்சதர்களின் வீழ்ச்சி!

சத்யஜித்ரேயும் ஃபெலுடாவும்!

தொடர்

விண்ணைத்தாண்டித் தாண்டி வளரும் மார்க்சியம்-7!

வாசிப்பு எனக்கு சுவாசமென ஆகிப்போன காலமது!

 

நவம்பர் மாத இதழ்

Related Posts