புத்தகம் பேசுது‍

புத்தகம் பேசுது ஏப்ரல்

  1. உலகப்புத்தக தினம்… தினமும் புத்தகமே உலகம் !

தலையங்கம்

  1. புத்தகத்தின் பலம்

ச. சுப்பாராவ்

3. திரைப்பெண்களின் பிம்பங்கள்

அ. வெண்ணிலா

4. தி.க.சி. இளைஞர்களை உருவாக்கிய இலக்கிய இயக்கம்

அஞ்சலி

5. கதைகூறும் பொற்சித்திரங்கள்

கமலாலயன்

6. இரு துருவமான மனித சமூகம்

என். குணசேகரன்

7. பேப்பூர் சுல்தானின் கதை

கீரனூர் ஜாகிர்ராஜா

8. தடை செய்யப்படும் புத்தகங்களும் எரிக்கப்படும் புத்தகங்களும் – சா. கந்தசாமி

9. சிதைவுகளிலிருந்து… – ம. மணிமாறன்

10. பரிணாமவியலும் சார்பியலும் பிரபஞ்சத்தைக் காண உதவும் இரு கண்கள் – காரல் சாகன்

Related Posts