அரசியல் சித்திரங்கள்

வளர்ச்சியில் பின்தங்கும் தமிழகம் …

செய்தி:

வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுக்கு தடையற்ற மின்சாரம், கோடிக்கணக்கில் சலுகைகள் கொடுத்து – தமிழக சிறு குறுந்தொழில்களை மின்வெட்டில் தவிக்கவிட்டதால் தமிழக தொழில்துறை வளர்ச்சி கடுமையான பின்னடைவைச் சந்தித்துள்ளது …

Related Posts