புத்தகம் பேசுது‍

புத்தகம் பேசுது – செப்டம்பர்

தலையங்கம்

ஆசிரியர் தினத்தின் ஆணிவேர்… வாசிப்பு!

மார்க்சியம்

இலண்டனிலிருந்து ஒரு இந்தியக் கனவு

உடல் திறக்கும் நாடக நிலம்

கதைபோடும்  சித்திரக்காரக் குழந்தைகள்

நூல் அறிமுகங்கள்

  1. எழுதப்படாதவர்களின் வரலாறு
  2. புரட்சியில் அக்கறை கொண்ட தோழர் பசவபுன்னையா
  3. யாப்பியலில் கட்டளைக் கலித்துறையின் இடம்
  4. உண்மை சார்ந்தவை எல்லாமே பேரிலக்கியம்தான்…
  5. இரண்டு தோழர்களின் மனம் திறந்த உரையாடல்
  6. உடைந்த கேமராக்கள் உடையாத மவுனங்கள்
  7. பழமையின் புதிய கவி அவதாரம்

கட்டுரைகள்

  1. தேவதைகள் அழும்…
  2. தேவ பேரின்பன்: வீண் பெருமை பேசாத அறிவியல்பூர்வ ஆய்வாளர்

ஒரு புத்தகம் பத்து கேள்விகள்

சினிமாவைப் பயிற்றுவிப்பதில் ஆத்ம திருப்தி கொள்கிறேன்…

நேர்காணல்

ஆசிரியர் தினத்தில் கல்வி சில சிந்தனைகள்…

வாசித்ததில் யோசித்தது

வாசித்ததில் யோசித்தது

அஞ்சலி

யு.ஆர். அனந்தமூர்த்தி : பண்பாட்டுத் தளத்தில் சனாதனத்திற்கு எதிராக ஒலித்த குரல்

தூரத்து புனைவுலகம்

அழிய மறுக்கும் அடையாளங்கள்

Related Posts