புதிய ஆசிரியன்

புதிய ஆசிரியன்

சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முறை
ஆண்டுச் சந்தா 120 ஈராண்டுச் சந்தா 230 பத்தாண்டு சந்தா 1000
சந்தா அனுப்ப வேண்டிய முகவரி : புதிய ஆசிரியன், 6 காக்கா தோப்பு தெரு, மதுரை 625 001
தொகையை எம்.ஓ. அல்லது டி.டி. யாக அனுப்புங்கள். மணியார்டர் அனுப்புபவர்கள் மாவட்டம், பின்கோடு உட்படக் குறிப்பிட்டு தெளிவான முகவரியையும் கைபேசி எண்ணையும் தனியாக தபால் கார்டு, குறுஞ்செய்தி அல்லது மின்னஞ்சல் ( manomuta@gmail. com) மூலம் அனுப்புங்கள்.
வங்கிக் கணக்கிற்கு அனுப்புவதாக இருந்தால் `புதிய ஆசிரியன் பெயரில் உள்ள வங்கிக் கணக்கிலும் (Acc No: 10348409388 – SBI, West Tower Street Branch, Madurai – IFS code : SBIN0008641) செலுத்தலாம்.

Related Posts