பிற

காலுக்குச் செருப்புண்டு …

கோவை உப்பிலிபாளையம் அருகே ஆடை இன்றி காலுக்கு ஷூ அணிந்து சென்ற சிறுவன், காமிரா கண்ணில் பிடித்தது.

Related Posts