பிற

ஓடுடா தம்பி……..

இடம் : சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் விடுதி செல்லும் சாலை, சென்னை.

புகைப்படம் : கவாஸ்கர்

Related Posts