அரசியல்

இலக்கியம்

தொடர்கள்

இதழ்கள்

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

தண்ணீர் அரசியல்: மழையும் ஆயுதம் …

செயற்கை மழையானது தொழில்நுட்ப சொற்களில் ‘மேக விதைப்பு’ என அழைக்கப்படுகிறது ஆனால், உண்மையில் இதை ‘மேக திருட்டு’ என அழைப்பதே பொருத்தமாகும்.

பிரதர் ஒபாமா * பிடல் காஸ்ட்ரோ

நாம் எப்போதும் இந்த ஒட்டுமொத்த பூவுலகில் வாழும் அனைத்து மனித உயிர்களுக்கும் அமைதியும் சகோதரத்துவமும் நிலைக்க வேண்டும் என்ற உறுதிப்பாட்டை உயர்த்திப்பிடிப்பவர்கள்.

நமது நீர் – நமது உரிமை- நக்கீரன்

தண்ணீர் குறித்த முடிவுகள் என்பது உள்ளூர் மக்களால் எடுக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து மாறி இன்று உலகவங்கியால் எடுக்கப்படும் அளவுக்கு மாறிவிட்டது.

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

கருத்துரிமை தாகங்கள் ஒடுக்குமுறை யாகங்கள்

உலகத்தையே அடிமைப்படுத்த முயன்ற ஹிட்லர் தன்னை விமரிசித்தவர்களைச் சிறையில் அடைத்தது இனவாத ஒடுக்குமுறைக்கு பொருத்தமானதொரு எடுத்துக்காட்டு. இலங்கையில் தமிழ்

Most Viewed

Newsletter