அரசியல்

இலக்கியம்

தொடர்கள்

ஆளுமைகள்

இதழ்கள்

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

யாருக்கு பிரதம சேவகன்?

இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் தங்களது தேவைகளை தாங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ள இயலும் என நமது நிதியமைச்சர் கூறுகிறார். விவசாயிகள் தங்களது தேவைகளை தாங்களே

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

தண்ணீர் அரசியல்: மழையும் ஆயுதம் …

செயற்கை மழையானது தொழில்நுட்ப சொற்களில் ‘மேக விதைப்பு’ என அழைக்கப்படுகிறது ஆனால், உண்மையில் இதை ‘மேக திருட்டு’ என அழைப்பதே பொருத்தமாகும்.

‘நாக் அவுட் நாயகர்’ முகமது அலி – கமலாலயன்

முகமது அலியை உலகம் வெறும் ‘நாக் அவுட் நாயக’ ராக மட்டுமே பார்த்திருந்தால், 1981 ஆம் ஆண்டிற்குப் பிறகு ஒருமுறைகூட குத்துசண்டைப் போட்டிகளில் இறங்காமல் ஓய்வு

புதிய ஆசிரியன்

புதிய ஆசிரியனின் வணக்கம் !

புதிய ஆசிரியன் மாத இதழ் 1987 ஆண்டில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கங்களின் முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டதாகும். 1998 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் இந்த இதழ்

Most Viewed

Newsletter