அரசியல்

இலக்கியம்

தொடர்கள்

இதழ்கள்

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

கொலை செய்வது கௌரவமானதா?

விலங்குகள் கூட உணவுக்காக மட்டுமே மற்ற விலங்கை கொல்கிறது. அதுவும் கூட தன் இனத்தைக் கொல்வது கிடையாது. ஆனால், மனிதர்கள்? குடும்பக் கலாச்சாரத்தையே தன்

புதிய ஆசிரியன்

புதிய ஆசிரியனின் வணக்கம் !

புதிய ஆசிரியன் மாத இதழ் 1987 ஆண்டில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி ஆசிரியர் சங்கங்களின் முயற்சியால் தொடங்கப்பட்டதாகும். 1998 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின் இந்த இதழ்

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

மோடியின் அடுத்த சீர்குலைப்பு முயற்சி – வீ.பா.கணேசன்

உண்மையிலேயே மிகச் சிறந்தவர்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என அரசு விரும்பினால், தேர்வு முறையை பெருமளவிற்கு சீர்திருத்த வேண்டும் என்று கூறலாம். அதுவும்

இதழ்கள் இளைஞர் முழக்கம்

யாருக்கு பிரதம சேவகன்?

இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்க மக்கள் தங்களது தேவைகளை தாங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ள இயலும் என நமது நிதியமைச்சர் கூறுகிறார். விவசாயிகள் தங்களது தேவைகளை தாங்களே

Most Viewed

Newsletter