புத்தகம் பேசுது – நவம்பர்

தலையங்கம்

உலகப் புத்தகக் காட்சிகளிடம் கற்போம்

விண்ணைத் தாண்டி வளரும் மார்க்சியம்

சீர்திருத்தம் பலனளிக்குமா?

தூரத்து புனைவுலகம்

கட்டுடைத்தலும் இட்டுக்கட்டலும்

உடல் திறக்கும் நாடக நிலம்

கோமாளிகளும் சங்கீதத்தின் குழந்தைகளே…

நேர்காணல்

குழந்தைகள் இல்லாமல் என்னுடைய ஒரு படத்தை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியவில்லை…

கடந்து சென்ற காற்று

கால்களும் கைகளும்

நூல் அறிமுகம்

விருத்தப்பா: தணிகாசல முதலியாரின் இரண்டு உரைகள்

வாசகனைச் சுயவிமர்சனத்திற்குத் தூண்டும் ஜாகிரின் சுயவிமர்சனம்

கலையின் யுத்தகம்

டார்வின் ஸ்கூலின் மூன்று மனது

சமூகப் போராளிகளின் நம்பிக்கைக் கேடயம்

அறிவியல் உலாப்போகும் காலம்….

ஹைக்கூவின் புதிய தலைமுறைக் கவிஞர்களுக்கு கிடைத்த வேர்ப்பலா

மதுரையை வரையும் சித்திரக்காரன்

வாசித்ததில் யோசித்தது

ஒரு புத்தகம் 10 கேள்விகள்

படைப்பு மனநிலைக்கான குழந்தைமையைக் காப்பாற்றிக் கொண்டு உயிர்ப்புடனிருக்கிறேன்…

கட்டுரைகள்

பீமாயணம்

உங்கள் நாவலை நாங்கள் எழுதித்தருகிறோம்

அஞ்சலி

தேனுகா

ராஜம்கிருஷ்ணன்

 

  • ulaganathan

    குடந்தை இலக்கியவட்டத்தினூடே எல்லோராலும் அறியப்பட்ட கலைவிமர்சகர் திரு.தேனுகா அவர்களுக்கு பொருத்தமான அஞ்சலியைச் செய்திருக்கிறது புத்தகம் பேசுது இதழ். அவர் தான் வாழ்ந்த வீட்டையும் கூட கலைக் கண்ணோட்டத்துடனுடேயே கட்டியுள்ளார் என்பதை அவர் மறைந்த அன்று தான் தெரிந்துகொண்டேன்.